Dag 1: credit manager 2.0

Er is al veel over geschreven, maar wanneer mag je jezelf een credit manager 2.0 noemen? Welke competenties heb je daar voor nodig? Wat is dan je toegevoegde waarde voor de organisatie?

Detail van de onderwerpen

Tijdens deze sessie gaan we in op de verandering in de rol van een credit manager in het bedrijfsleven en bespreken we de competenties die je daarvoor nodig hebt. Voorts bespreken we de processen die bij deze nieuwe rol horen.

Terug naar certified overzicht

Dag 2: het auditmodel

Om te weten waar je naartoe moet, moet je eerst weten waar je staat. Daarvoor kan je gebruik maken van een audit model. We leggen je hier uit hoe dat precies werkt.

Detail van de onderwerpen

We vertellen u eerst iets over lean management, het principe waarop deze audit aanpak is gebaseerd. Daarna gaan we in op de volgende elementen: het nut, de componenten en de implementatie van een audit model voor customer to cash processen.

Terug naar certified overzicht

Dag 3: business cases bouwen

Om binnen je organisatie middelen vrij te krijgen voor je ideeën, zal je regelmatig een 'business case' moeten maken.

Detail van de onderwerpen

We behandelen in detail alle componenten van een business case : voorbereiding, onderdelen en presentatie.

Terug naar certified overzicht

Dag 4: projectmanagement

Veranderingen worden vaak met behulp van projecten gerealiseerd. Wat moet je dan als credit manager weten over het beheren van projecten?

Detail van de onderwerpen

We bespreken alle onderdelen van een project en welke rol een project manager daarin speelt. Daarnaast behandelen we enkele tools en technieken die ondersteunend kunnen werken tijdens de opstart en de uitvoering van een project.

Terug naar certified overzicht

Dag 5: basis procesmanagement

Procesmanagement is één van de key vaardigheden waarover een credit manager tegenwoordig moet beschikken. Maar hoe begin je daaraan?

Detail van de onderwerpen

We geven je een inleiding in procesmanagement en tonen je de toegevoegde waarde van procesmanagement tijdens een interactieve case. Voorts kom je te weten wat BPMN 2.0 is en waar je op moet letten bij het uitwerken van processen.

Terug naar certified overzicht

Dag 6: statistiek en predictive analytics

Data-analyse én -interpretatie worden steeds belangrijker in modern creditmanagement. Tijdens deze sessie kom je er alles over te weten.

Detail van de onderwerpen

We starten de dag met een beschrijving van deze recente ontwikkeling in het vakgebied, waarna we inzoomen op de technieken en technologie die je kan gebruiken. Hoe je zo'n project succesvol uitvoert, leer je op het einde van de dag.

Terug naar certified overzicht

Dag 7: resultaatgericht leidinggeven

Een belangrijk onderdeel van het takenpakket van een credit manager, bestaat uit leidinggeven.We leggen u uit hoe u effectief tot het gewenste resultaat kan komen.

Detail van de onderwerpen

Tijdens deze dag komen een mix van inzichten en ervaringen aan bod: situationeel leidinggeven, de principes van de Stephen Covey en the Lean Startup methode van Eric Ries. Stuk voor stuk bruikbaar om resultaten te bereiken samen met je team.

Terug naar certified overzicht

Dag 8: KPI's en reporting

Alle inspanningen die je levert, moeten uiteindelijk resulteren in meetbare resultaten. We geven je een overzicht van de must have KPI's voor een credit manager.

Detail van de onderwerpen

Tijdens deze sessie worden bekende en minder bekende KPI's besproken en beoordeeld op kwaliteit en relevantie. We kijken naar financiële en procesmatige KPI's van op tactisch en strategisch niveau.

Terug naar certified overzicht

Dag 9: risicomanagement

Een credit manager wordt verondersteld over de nodige expertise te beschikken op het vlak van risicomanagement. Dit deel van de opleiding -gespreid over 2 dagen- focust zich op het beheer van kredietrisico, met als doel de klantenwaarde te maximaliseren.

Detail van de onderwerpen

De eerste dag behandelen we de volgende onderwerpen: databronnen voor B2B, analyse van de jaarrekening voor gevorderden, technieken en producten voor risicobeheer.

Terug naar certified overzicht

Dag 10: risicomanagement

Een credit manager wordt verondersteld over de nodige expertise te beschikken op het vlak van risicomanagement. Dit deel van de opleiding -gespreid over 2 dagen- focust zich op het beheer van kredietrisico, met als doel de klantenwaarde te maximaliseren.

Detail van de onderwerpen

De onderwerpen die we behandelen zijn de volgende: bronnen van informatie voor B2C, risicomanagement voor consumenten, integrated credit marketing en het opzetten van een risk scoring proces

Terug naar certified overzicht

Dag 11: trends en technologie

We sluiten de opleiding af met een sessie die je alles vertelt over de technologieën die je moet kennen als credit manager en een overzicht van de trends die door Work In Capital in de markt worden vastgesteld.

Detail van de onderwerpen

De volgende onderwerpen komen aan bod: basisbegrippen en -technologieën uit IT, het Europees betalingsbevel, verkoop van vorderingen en elektronische facturatie.

Terug naar certified overzicht