Dag 1: customer-to-cashprocessen

Je krijgt inzicht in het volledige proces vanaf het moment waarop de marketing- en salesafdeling op zoek gaan naar klanten tot aan de vereffening van de openstaande schuld.

Detail van de onderwerpen

We behandelen tijdens deze sessie alle componenten van het end-to-endproces en zoomen verder in op de onderdelen factureren, betalen, aanmanen, extern incasso, afschrijven en de 'specials'.

Terug naar certified overzicht

Dag 2 : risicomanagement

Dit deel van de opleiding -gespreid over 2 dagen- focust zich op het goed beheren van kredietrisico binnen een klantenportefeuille, met als doel de klantenwaarde te maximaliseren.

Detail van de onderwerpen

De eerste dag behandelen we de volgende onderwerpen: databronnen voor B2B, analyse van de jaarrekening voor gevorderden, technieken en producten voor risicobeheer.

Terug naar certified overzicht

Dag 3: risicomanagement

Dit deel van de opleiding -gespreid over 2 dagen- focust zich op het goed beheren van kredietrisico binnen een klantenportefeuille, met als doel de klantenwaarde te maximaliseren.

Detail van de onderwerpen

De onderwerpen die we behandelen zijn de volgende: bronnen van informatie voor B2C, risicomanagement voor consumenten, integrated credit marketing en het opzetten van een risk scoring proces

Terug naar certified overzicht

Dag 4: statistiek en predictive analytics

Data-analyse én -interpretatie worden steeds belangrijker in modern creditmanagement. Tijdens deze sessie kom je er alles over te weten.

Detail van de onderwerpen

We starten de dag met een beschrijving van deze recente ontwikkeling in het vakgebied, waarna we inzoomen op de technieken en technologie die je kan gebruiken. Hoe je zo'n project succesvol uitvoert, leer je op het einde van de dag.

Terug naar certified overzicht

Dag 5: business cases bouwen

Om binnen je organisatie middelen vrij te krijgen voor je ideeën, zal je regelmatig een 'business case' moeten maken.

Detail van de onderwerpen

We behandelen in detail alle componenten van een business case : voorbereiding, onderdelen en presentatie.

Terug naar certified overzicht

Dag 6: onderhandelen

In je rol als controller zal je vaak moeten onderhandelen met klanten en collega's over kredietrisico's of projecten. Wij leren je hoe je met klanten en collega's moet onderhandelen.

Detail van de onderwerpen

We geven je eerst inzicht in enkele theorieën omtrent onderhandelen om dan deze theorie om te zetten in de praktijk, vanzelfsprekend met de nodige oefeningen.

Terug naar certified overzicht
 

Dag 7: Reporting en KPI's

Alle inspanningen die je levert, moeten uiteindelijk resulteren in meetbare resultaten. We geven je een overzicht van de must have KPI's voor een credit controller.

Detail van de onderwerpen

Tijdens deze sessie worden bekende en minder bekende KPI's besproken en beoordeeld op kwaliteit en relevantie. We kijken naar financiële en procesmatige KPI's van zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

Terug naar certified overzicht