A dvies van specialisten zorgt ervoor dat u sneller en effectiever uw beoogde resultaat haalt. Onze onafhankelijkheid zorgt ervoor dat invloed van interne of externe belangen vermeden wordt. Onze 10 jaar ervaring resulteert in kennis van de aanbieders op de markt en in een netwerk aan informele contacten, waar u direct beroep op kan doen. Indien gewenst, zetten wij ons advies om in de praktijk door mee deel te nemen aan de uit te voeren projecten. Daarbij besteden we veel aandacht aan het begeleiden van de verandering voor de mensen binnen de organisatie. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van recent uitgevoerde opdrachten.

Proces optimalisatie

Onze aanpak is steeds gebaseerd op een uitgewerkte business case, die een duidelijk inzicht geeft in het financiële resultaat van de verandering. Wij maken gebruik van de LEAN methodologie. Via Kaizens bepalen we de benodigde verandering om daarna over te gaan tot het bepalen van de prioriteiten en de uitvoering te bepalen. Wanneer van toepassing, gebruiken we BizAgi voor de modellering van processen.

Debt Sales

Het verkopen van vorderingen is een specifiek proces dat continu of eenmalig kan gebruikt worden voor uw beheer van werkkapitaal. Onze aanpak heeft zich meermaals bewezen in de praktijk en zorgt ervoor dat u tot een optimaal resultaat komt, met vooral ook oog voor de lange termijn.
Daarnaast hebben we een financieel model ontwikkeld dat inzicht geeft in het rendement van uw huidig proces en de waarde van debt sales inzichtelijk maakt.

Performantie en rapportering

Inzicht verschaffen in performantie is onvermijdelijk wanneer je het effect van verandering wil kunnen meten. De verandering kan plaats vinden bij een individu, een afdeling, binnen de eigen organisatie en of in de samenwerking met externe partijen.
Wij helpen u bij het opstellen van een overzichtelijk dashboard. In dit traject besteden we  extra aandacht aan data kwaliteit, zodat u de juiste intelligentie haalt uit beschikbare interne en externe data.