Advies voor creditmanagement

Heb je behoefte aan onafhankelijk advies op vlak van creditmanagement? Onze 18 jaar ervaring resulteert in kennis van de aanbieders op de markt en in een netwerk aan informele contacten, waar je direct beroep op kan doen.

 

Ons creditmanagementadvies: onafhankelijk en doelgericht

Onze onafhankelijkheid zorgt ervoor dat invloed van interne of externe belangen vermeden wordt. Indien gewenst zetten wij ons advies om in de praktijk door mee deel te nemen aan de uit te voeren projecten. Daarbij besteden we veel aandacht aan het begeleiden van de verandering voor de mensen binnen de organisatie.

Bel of mail ons

Procesoptimalisatie

Onze aanpak is steeds gebaseerd op een uitgewerkte business case, die een duidelijk inzicht geeft in het financiële resultaat van de verandering. Wij maken gebruik van de LEAN-methodologie. Via Kaizens bepalen we de benodigde verandering, om daarna over te gaan tot het bepalen van de prioriteiten en de uitvoering te bepalen. Wanneer van toepassing, gebruiken we BizAgi voor de modellering van processen.

Debt sales

Het verkopen van vorderingen is een specifiek proces dat continu of eenmalig kan gebruikt worden voor je beheer van werkkapitaal. Onze aanpak heeft zich meermaals bewezen in de praktijk en zorgt ervoor dat je tot een optimaal resultaat komt, met vooral ook oog voor de lange termijn. Daarnaast hebben we een financieel model ontwikkeld dat inzicht geeft in het rendement van je huidig proces en de waarde van debt sales inzichtelijk maakt.

Prestatie en rapportering

Inzicht verschaffen in prestatie is onvermijdelijk wanneer je het effect van verandering wil kunnen meten. De verandering kan plaats vinden bij een individu, een afdeling, binnen de eigen organisatie en of in de samenwerking met externe partijen. Wij helpen je bij het opstellen van een overzichtelijk dashboard. In dit traject besteden we extra aandacht aan datakwaliteit, zodat je de juiste inzichten haalt uit interne en externe data.

Onafhankelijk advies over creditmanagement zorgt ervoor dat jouw organisatie sneller en effectiever het beoogde resultaat haalt.

Steven Penne – Oprichter Work In Capital

Contacteer ons