Bad Debt Expense

Bad Debt Expense is de enige KPI die je nodig hebt

Steven kennis Leave a Comment

Een creditmanager moet ervoor zorgen dat de kosten voor ‘Bad Debt’ onder controle blijven. De ‘Bad Debt Expense’-ratio (BDE) geeft weer hoe hoog die kosten zijn in verhouding tot de facturatie. Maar hoe bepaal je de BDE eigenlijk? En hoe maak je er een goede KPI van?Eenvoudig starten: de tellerWe beginnen met de juiste berekening van de ‘Bad Debt Expense’ ...
Sociaal incasso

Sociaal incasso: mythe of realiteit?

Steven kennis, nieuws Leave a Comment

Sociaal verantwoord incasseren. Het is natuurlijk wel makkelijk gezegd. Wat houdt dat in? Is werken vanuit een stichting – in België zou dat dan een vzw zijn – en het behalen van een keurmerk voldoende? Hoe bepaal je wie beter of slechter sociaal incasseert? Mag je geen winst meer maken? Moet je ‘soft’ zijn tegen debiteuren? Op dit moment lijken …

Pot Pourri I is een gemiste kans

Pot Pourri I: een wet met een geurtje

Steven kennis Leave a Comment

Creditmanagers zijn het erover eens dat de tussenkomst van een advocaat in de procedure volledig onnodig is. De wet vraagt dat een advocaat de procedure start. De advocatuur heeft dit vertaald in het nakijken of de vordering voldoet aan de eisen van de wet. Het moet immers over een geldbedrag gaan dat vaststaat en opeisbaar is. Meer moet er niet …

logo orange

De cirkel is rond – Geert De Pooter

Steven interview Leave a Comment

Hoewel mijn eerste job in de kredietkaartenwereld geen creditmanagement titel had, zat er direct al een element van creditmanagement in. Bij het departement Autorisaties moesten we de uitgaven van de klanten in een winkel of een handelszaak goed- of afkeuren. Daar moest je eigenlijk al een vorm van kredietevaluatie doen. Toen ben ik er eigenlijk ingerold. Het is mede dankzij …

Welke rollen bestaan er binnen creditmanagement

Rollen binnen creditmanagement

Steven kennis Leave a Comment

Wat ik hieronder ga beschrijven, zijn rollen, geen functies. Een functie is een pakket aan taken waarvoor een persoon de verantwoordelijkheid krijgt toegewezen. Een functie is dus verbonden aan een persoon, vrij statisch en heeft een juridische waarde. De inhoud van een functie wijzigen is bij veel organisaties geen lachertje. Een rol is ook een pakket aan taken, maar dan …

5 criteria voor het correct vergelijken van een incassopartner

5 criteria om je incassopartner te evalueren

Steven kennis Leave a Comment

Naast de recuperatiegraad, is de snelheid waarmee de inning gebeurt cruciaal. Hoe sneller, hoe beter. De snelheid van inning heeft voor de opdrachtgever direct impact op zijn resultaat via terugnames op de voorziening voor dubieuze debiteuren. Bovendien zegt de snelheid waarmee bedragen worden geïnd duidelijk iets over de kwaliteit van de interne processen van een partner. Een professionele partner gebruikt …

Verkorten verjaringstermijn

Verjaringstermijn verkorten is asociaal

Steven nieuws Leave a Comment

Wanneer de wetgever een verjaringstermijn verkort, zal dit tot een tegenreactie leiden bij de benadeelde (in dit geval de energieleverancier) van deze maatregel. Organisaties zetten heel wat verschillende partners in om de inning van onbetaalde facturen voor hen te doen. Vaak proberen ze nog gedurende maanden zelf een regeling met de klant te treffen. Ze doen dit door middel van …

Selfservice

Selfservice is de toekomst in creditmanagement

Steven kennis Leave a Comment

Selfservice zorgt ervoor dat deze klantbehoefte direct ingevuld wordt. “Ik wil nu mijn openstaand saldo weten.” Kijk even op de website beste klant. De lijst van mogelijke toepassingen is eindeloos. Ik geef wat inspiratie: Dit zijn allemaal voor de hand liggende toepassingen die nog veel te weinig worden gebruikt. Hoe komt dat? Om volop van selfservice gebruik te kunnen maken, …

Verjaring kan je eenvoudig oplossen

Steven kennis 2 Comments

De verjaringstermijnen liggen vast in het Burgerlijk Wetboek. Voor de exacte teksten verwijs ik naar Boek III, Titel XX: Verjaring, Artikels 2228-2280. De algemene regel wat betreft verjaring van persoonlijke rechtsvorderingen is als volgt: een vordering verjaart na 10 jaar. Een mooi principe, want de wetgever wil voorkomen dat de burger nog wordt aangesproken om een betaling uit te voeren nadat er …