0,96% van de Belgische bedrijven gaat failliet!

Steven kennis 2 Comments

Wat een credit manager interesseert zijn gegevens die je kunnen helpen om processen te optimaliseren en zo meerwaarde creëren voor de organisatie. Welke klanten je aan “creditscoring” en limietberekening wil onderwerpen, maakt daar een essentieel deel van uit. Liefst wil je iedereen klant laten worden, zolang er uiteindelijk maar betaald wordt. Ik heb al vaker aangegeven dat veel gegevens openbaar beschikbaar ...